Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Oriolus themanummer Akkervogels

Onlangs verscheen een extra dik themanummer van Natuur.oriolus in het teken van akkervogels. Akkervogels zijn vogelsoorten waarvan het grootste aandeel van de populatie momenteel in akkerlandschappen leeft en broedt.  Ze zijn onze meest bedreigde vogelgemeenschap geworden door de intensiveringsgolf die het Europese landbouwbeleid met zich meebracht. In 14 onderbouwde artikels vertellen onderzoekers, beschermers, bedrijfsplanners en beleidsmakers over 10 jaar Vlaams akkervogelbeheer en hoe het verder moet. Natuurwerkgroep De Kerkuil wordt uiteraard meerdere malen vermeld in dit tijdschrift. Dit nummer kan via deze link besteld worden.