Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Voorbereiding komst grauwe kiekendief

De grauwe kiekendief is op komst, dat hopen we ten minste. Met Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw zijn we partner in de samenwerking rond het soortenbeschermingsplan van de grauwe kiekendief, gecoördineerd door Antea Group. Dit soortenbeschermingsplan heeft een geologische grens en beslaat voor ons werkingsgebied enkel De Moeren. De grauwe kiekendief is echter ook opgenomen in ons meerjarennota en daar staat in vermeld dat wij de grauwe kiekendief ook in de Hemmepolder verwachten. Om klaar te zijn voor nestbescherming aan te bieden voor de grauwe kiekendief, is NWG De Kerkuil aan de slag gegaan om kooien voor nestbescherming te maken, naar voorbeeld van de gebruikte kooien van De Torenvalk op FIR-kamp in Frankrijk ter bescherming van de grauwe kiekendief.