Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

De problematiek van de akkervogels is nog steeds brandend actueel, de neerwaartse trend van onze akkervogels is immers nog steeds niet gestopt. Het kreeg Vlaamse bekendheid door het in 2005 verschenen rapport ‘Van de stakkers van de akkers, naar de helden van de velden - Beschermingsmaatregelen voor akkervogels’ van Dochy Olivier en Hens Maarten (INBO). In onze regio bundelden we ons ‘akkervogelproject’ sinds 2001 onder de noemer Vogels op de rand. Hiermee beoogden we een aantal vogelsoorten te helpen zoals geelgors, grauwe gors en roodborsttapuit die zowel letterlijk als figuurlijk op het randje leefden. Momenteel gaat de voornaamste aandacht naar de geelgorzen met het volgende vierluik : monitoring van de populatie op het plateau van Izenberge, uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen geelgors bij landbouwers (uitvoering door RLW), het aanplanten van haagstroken in gemeentelijke wegbermen op het plateau van Izenberge en de aanleg van graanranden om te voorzien in wintervoeding.

De toestand van de grauwe gorzen in de regio IJzer en Polder is dramatisch te noemen. De populatie in de IJzervallei en De Moeren zijn quasi van de kaart geveegd. Gelukkig houden de grauwe gorzen in de Franse Moeren nog enigszins stand, ook al zijn die ook hier dalende.

Naast de geelgors en de grauwe gorzen genieten ook akkervogels als rietgorsroodborsttapuit, ringmus, kneu en veldleeuwerik onze aandacht.

Aanleg van graanranden

De aanleg van graanranden als wintervoeding voor onze geelgorzen en grauwe gorzen (maar ook voor onze ringmussen) is een zeer effectief instrument om de populatie minimaal op peil te houden en zelfs te verhogen. Het grote probleem ligt enerzijds in het vinden van geschikte locaties voor zo’n graanrand : niet langs drukke wegen, niet langs een beek, niet in de schaduw maar wel aan de zonzijde van een doornhaag en anderzijds in het zoeken naar een financierder. Momenteel kunnen landbouwers met de VLM een beheersovereenkomst voor het aanleggen van een graanrand afsluiten met een vergoeding van 1931 EUR/ha zowel in een kernzone als een zoekzone voor akkervogels. Momenteel is er een kernzone afgebakend rond Beveren-Kalsijde en een zoekzone tussen Beveren en Leisele. Buiten deze kern- en zoekzones moeten anderen dit financieren …

Meer info in onze rubriek rapporten akkervogels.

Hoe kan ik helpen?

  • Help mee geelgorzen/grauwe gorzen te inventariseren
    Zin om onze gorzen te inventariseren ? Geef een seintje via ons meldingsformulier.

Rapporten

Foto's