Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Op 21 december 2015 werd het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief door Vlaams minister Schauvlieghe voorgesteld. In het plan wordt voor heel Vlaanderen een doelpopulatie van 15 broedparen vooropgesteld. De werkgroep is uiteraard bereid om hieraan mee te werken en stelt haar expertise van bruine kiekendieven (wat een vergelijkbare soort is) hiervoor ten dienste. Ook kunnen we steeds terecht bij Werkgroep Grauwe Kiekendief indien er zich nog vragen stellen.

 

De zoektocht naar grauwe kiekendieven loopt al jaren bij NWG De Kerkuil. De laatste 2 jaren worden er wel telkens wel weer exemplaren waargenomen binnen ons werkingsgebied. De werkgroep heeft de grauwe kiekendief opgenomen in de meerjarennota en streeft naar 2 broedparen tegen 2021.

Er dient bij elk broedgeval opgetreden worden om het nest van deze grondbroeder te beschermen. Deze actie gebeurt meestal in de fase waarin er nog pulli aanwezig zijn (hooilanden, graanvelden, luzerne en maaigrasland). De beschermingsmaatregelen die worden genomen zijn dan ook :

  • Een kooi rond het nest (2m-2m)
  • Een vierkant (10 m²) rond het nest ongemoeid laten (niet dorsen) - subsidie ANB (€ 50)
  • schrikdraad rond bovenstaand vierkant eens er gedorst wordt

De jonge grauwe kiekendieven worden geringd door een erkend medewerker van het KBIN en gekleurringd door het project grauwe kiekendief van de Werkgroep Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (Nederland)

 

Hoe kan ik helpen?

  • Melding aanwezigheid van (nestelende/baltsende) grauwe kiekendieven. Verschillende medewerkers doorzoeken ons werkingsgebied om de nesten van bruine kiekendieven te kunnen opvolgen én beschermen. We krijgen graag een seintje van u via ons meldingsformulier wanneer je nestelende/baltsende grauwekiekendieven weet zitten. Alvast bedankt !
  • Help mee nestelende/baltsende grauwe kiekendieven te zoeken Bij zo’n project is iedere nieuwe medewerker welkom. Wenst u mee onze broedende grauwekiekendieven op te volgen in ons werkingsgebied van IJzer en Polder, geef dan een seintje via ons meldingsformulier.

Rapporten

Foto's

 

Video's


NWG De Kerkuil ©