Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Oeverzwaluwen broeden heus niet alleen in afgekalfde rivieroevers zoals je zou vermoeden. Ze maken hun nestholte in onze regio ook vaak op kunstmatige locaties : zandwinningdepots of tijdelijke hopen aarde op een industrieterrein of bij een boerderij. Deze zwaluwen zijn echte koloniebroeders. Dit heeft z’n voordelen wanneer je ze moet opzoeken : bijna altijd is dit (door hun grote aantallen) zo opvallend dat je er niet naast kan kijken.

Op het industrieterrein van Veurne waren er verschillende jaren kolonies aanwezig met aantallen tussen 20-60 nesten op de depots van de firma Seru en Debrabandere. Jammer genoeg zijn er de laatste jaren geen tijdelijke hopen aarde meer aanwezig waardoor deze kolonies (tijdelijk) zijn weggevallen.

Om die tijdelijke ‘oeverzwaluwwanden’ een permanent karakter te geven, probeerden we een oeverzwaluwwand te bouwen op een braakliggend terrein van de IWVA (industrieterrein te Veurne, dankzij de steun van IWVA, de stad Veurne en het Vlaamse Gewest. Door de beperkte middelen en volume van de wand mislukte dit helaas.

Op de zandwinning van de firma Imvalo in Adinkerke ontstond er de laatste jaren nieuwe kansen voor oeverzwaluwen. De exploitant Peter Despeghel uit Handzame stelt zich hierbij zeer bereidwillig op om samen met De Kerkuil de kolonie oeverzwaluwen (soms meer dan 50 nesten) extra kansen te bieden. De terreinen zijn strikt privaat terrein.

Picasa user or album is not correct

Bij landbouwer Gino Nollet uit Steenkerke vestigde zich in 2008 en 2009 een kolonie oeverzwaluwen in een hoop zand uitgegraven bij de bouw van een nieuwe mestkelder voor een koeienstal. De kolonie telde een 20-tal nesten.

De Kerkuil stelde een subsidiereglement op voor het onderhoud van oeverzwaluwenkolonies. We hopen via dit instrument de kolonies op industriezones in stand te houden. In Veurne werd het subsidiereglement voor het onderhoud van oeverzwaluwenkolonies reeds door de gemeenteraad goedgekeurd op 25 februari 2008.

Met dit reglement op zak kunnen we naar de exploitanten stappen om een voorstel te doen : in ruil voor 5 % van de waarde van de hoop aarde/zand waarin de oeverzwaluwen broeden, vragen we om tijdens de broedperiode geen activiteiten uit te voeren aan deze wand (ook al zijn deze nesten door de wet beschermd). Op die manier kunnen de jonge oeverzwaluwen rustig uitvliegen. Bovendien wordt nog een extra subsidie verleend van 15 EUR (1-10 nesten) tot 50 EUR (meer dan 40 nesten) naargelang het aantal nesten.

In onze rubriek rapporten oeverzwaluwen kun je omtrent dit alles meer vernemen.

Picasa user or album is not correct

Hoe kan ik helpen?

Fiche

Rapporten

Video's


Wim Bovens ©