Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

In 2004 werd het initiatief genomen om, naar het grote voorbeeld van het torenvalkproject van De Torenvalk onder leiding van Jef en Koen Van Hoe, ook in onze regio te starten met nestkasten voor torenvalken. Zowel in Veurne, Lo-Reninge, Alveringem, De Panne en Houthulst verschenen hierdoor in de loop van de jaren verschillende nieuwe torenvalknestkasten, naast de vele nestkasten die reeds door wijlen Jef Van Hoe waren geplaatst.

In onze jaarlijkse rapporten torenvalken vindt u de gezamelijke resultaten van de nestkasten van Koen Van Hoe en NWG De Kerkuil in onze regio. Deze resultaten geven natuurlijk maar gedeeltelijk de torenvalkpopulatie weer. De nesten op andere locaties dan nestkasten, zoals oude ekster- en kraaiennesten, richels in muren e.d., zijn hierin niet begrepen.

De nestkasten worden gemaakt in eigen beheer.

Hoe kan ik helpen?

  • Melding aanwezigheid torenvalk
    Graag vernemen we de locatie van een torenvalk in uw buurt, natuurlijk enkel wanneer dit in ons werkingsgebied valt. U kunt hiervoor een melding doorsturen via ons meldingsformulier. Alvast bedankt !

Rapporten

 Foto's


Foto's copyright Wim Bovens