Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Het werd onmiddellijk duidelijk dat het kersverse koppel grauwe kiekendieven de voorkeur had gegeven aan een grasveld palend aan de Sint-Sixtusabdij en -brouwerij. Daar sta je dan te velde, het gedrag van de vogels te bestuderen, tot plots uit het niets een tweede mannetje opduikt boven het veld. Mmm, zou dit mannetje het vrouwtje willen afsnoepen van dat eerste mannetje? En zou die hier ook ergens in de buurt zijn nestje willen bouwen? Of is het een grauwe kiekendief op doortrek? Heel wat vragen steken de kop op en het antwoord laat toch even op zich wachten. Er wordt een team samengesteld van observatoren die de grauwe kiekendieven nauwlettend in het oog houden: Björn Parmentier (Natuurpunt) en Hendrik Mijle (NWG De Kerkuil) zijn nagenoeg dagelijks van de partij. En dat werpt zijn vruchten af: het tweede mannetje wordt geregeld gezien en op 8 mei verschijnt zelfs een tweede vrouwtje ten tonele! Twee koppels dus, die er lustig op los baltsen boven het grasveld. De vogelkijkers krijgen ruimschoots de kans om hen van alle kanten te bewonderen. Hier wordt geschiedenis geschreven!

Het blijft niet bij observeren alleen. Het is immers van belang om het nest te beschermen, zodat de jongen de kans krijgen op te groeien zonder uitgemaaid te worden. Om effectief tot nestbescherming te kunnen overgaan, dienen heel wat stappen ondernomen te worden. Eerst wordt contact gelegd met de broeders Michiel en Benedikt van de Sint-Sixtusabdij, die dolenthousiast reageren op de aanwezigheid van deze luchtacrobaten. De abdij blijkt de grondeigenaar te zijn van het veld waarop ze nestelen, maar het land wordt verpacht. Dus wordt ook de landbouwer, Luc Rooryck, erbij betrokken. Hij was onmiddellijk bereid om mee te werken zodat de nesten beschermd konden worden.

De exacte nestlocatie van beide koppels wordt accuraat bepaald. De maaidatum hangt af van de weersomstandigheden en we kunnen ieder moment opgeroepen worden om de nesten te beschermen. Op 13 juni is het zover!  Een heel team van vrijwilligers zet zich in om de nestbescherming zo snel en efficiënt mogelijk te plaatsen. Dit onderdeel van de missie is ook geslaagd! Guy Depoorter, de lokale jachtwachter, ziet er op toe dat niemand het terrein zomaar betreedt.

Een week later komen Kjell Janssens en Geert Spanoghe van het INBO1 langs om de adulte grauwe kiekendieven te voorzien van een zender voor wetenschappelijk onderzoek. Ook specialist Ben Koks, oprichter Werkgroep Grauwe Kiekendief, komt speciaal voor dit broedgeval uit Nederland afgezakt naar de verre Westhoek. Zijn ervaring en advies als deskundige is erg geapprecieerd.

 

Ondertussen wordt er contact opgenomen met het Floris Verhaeghe van het ANB2 en Dieter Coelembier van de VLM3 om de subsidie voor de nestbescherming en de administratie die daarbij komt kijken in orde te brengen.

En dan is het zover: op 8 juli ringen Jeroen Arnoys en Norbert Roothaert, medewerkers van het KBIN4, maar liefst 6 juveniele grauwe kiekendieven! Alle jongen krijgen nog een gele kleurring aangemeten van ‘Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum Akkervogels’ zodat ze vanop afstand herkend kunnen worden. Op 16 juli, dus amper een week later, toont het eerste jong zijn vliegkunsten al in de buurt van het nest. De anderen volgen al snel het goede voorbeeld. Hiermee zijn de succesvolle broedgevallen 5 en 6 van de grauwe kiekendief sinds het jaar 200 een feit!

We willen zeker nog eens benadrukken dat dergelijke successen te danken zijn aan de unieke samenwerking en goede afspraken tussen de betrokken partijen: natuurverenigingen, landbouw , jacht en overheden. Bij deze wensen we nogmaals onze oprechte dank te betuigen aan allen die hun steentje hebben bijgedragen!

 

1 Instituut voor Natuur en Bosonderzoek

2 Agentschap voor Natuur en Bos

3 Vlaamse Landmaatschappij

4 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen