Birdathon 2022
7 mei


Laatste update: 19.00 u.
Volgende update: 21.00 u.
Klik hier voor het verslag van de birdathon 2022
Derde Birdathon op 7 mei: veel soorten maar waar blijven de zwaluwen? Zaterdag 7 mei vond voor de derde keer een Birdathon plaats. Die dag proberen vogelkijkers uit elke deelnemende regionale Vogelwerkgroep (VWG) zo veel mogelijk vogelsoorten te vinden. Het doel is het gezamenlijke regioresultaat zo hoog mogelijk te krijgen, niet om persoonlijke records te breken. Gewoon de waarneming invoeren op waarnemingen.be en het telt mee. Het initiatief ontstond in West-Vlaanderen en breidde oostwaarts uit. Opnieuw werd een bont allegaartje aan vogels gezien door een steeds groter wordende groep waarnemers, maar waar waren de Afrikatrekkers?

Het weer zat goed. Zachte temperatuur, weinig wind, een klein beetje regen kon de pret niet bederven. Zowel overvliegende als pleisterende doortrekkers kleurden de dag. Het begon al kort na middernacht met een overvliegende Griel bij Overmere! De Kleine geelpootruiter in Stalhille was zonder twijfel de zeldzaamste, maar ook een zeer late (met foto’s bevestigde) Ruigpootbuizerd in de Moeren is extreem uitzonderlijk in mei. Overmere scoorde verder ook nog een Roodpootvalk. Andere krenten in de pap waren Grote karekiet, Visarenden, Zwarte en Rode wouwen, een Zwarte ooievaar, Purperreiger, Krooneend, Draaihals, Graszanger, Orpheusspotvogel, Kruisbek, en hier en daar een Beflijster, Bonte vliegenvanger, Geoorde fuut of Dwergmeeuw. Steltkluten zijn al niet meer zo zeldzaam in de polders. Vier Rosse grutto’s waren zeer ongewoon voor Ieper. Enkele late wintergasten waren Kolgans, Pijlstaart, Velduil, Paarse strandloper en Sijs.

Sommige soorten zijn opvallend zeldzaam geworden. Zo zong er maar één Grauwe gors, in de IJzervallei. De meesten hadden moeite om nog Ringmus of, moeilijker nog, Matkop te vinden. De Kuifleeuwerik houdt ook maar net stand in de duinen.
Het viel op dat veel Afrikatrekkers nog niet op aantal zijn, of zelfs nog niet zijn toegekomen. Van de ‘late soorten’ Spotvogel, Wielewaal, Wespendief, Bosrietzanger en Grauwe vliegenvanger zijn er maar een paar gezien. Naar Gier- en Huiszwaluwen was het hard zoeken. Zandstormen in de Sahara en slecht weer in Zuid-Europa werden eerder al aangehaald voor de vertraging, maar het weer is intussen verbeterd onderweg en de vogels slaagden er duidelijk niet in om hun schade in te halen. Inmiddels melden Zuid-Franse trektelposten sterke trek van die soorten, zodat we ze hier eerstdaags mogen verwachten! Hopelijk zijn ze nog niet te laat voor een succesvol broedseizoen…

De soortenrijkste regio is zoals verwacht opnieuw VWG Mergus met 159 aangetroffen soorten. Met het Zwin, de Brugse bossen, vogelrijke polders en een groot aantal ervaren vogelkijkers is het niet verwonderlijk dat daar de meeste vogels worden gezien. Maar je moet het toch maar doen! De VWG’s Westhoek en Westland, resp. de noordelijke en zuidelijke helft van de Westhoek met de IJzervallei als overlappend gebied, waren zeer aan elkaar gewaagd, maar de kustsoorten van VWG Westhoek beslechtten het pleit: 154 soorten tegenover 145 voor Westland. De Oost-Vlaamse VWG Overmeerse Vogels met o.a. de Kalkense meersen in hun werkingsgebied raakte aan een mooie 136 soorten. VWG Luscinia uit Lier en omgeving (provincie Antwerpen) haalde vlot 124 soorten. VWG Vlaamse Ardennen+ haalde er 117, en klopte daarmee nipt de gedreven Zuid-West-Vlamingen die tot 113 kwamen. De minder met natuurgebieden bedeelde regio’s Midden-West-Vlaanderen en De Torenvalk (regio Tielt e.o.) haalden resp. 95 en 59 soorten. Vele gegevens zullen ook van pas komen voor de Vogelatlas.

Het aantal waargenomen soorten lag dit jaar in elke vogelwerkgroep lager dan voorbije jaren. Dit ligt uiteraard niet aan de expertise van de vogelkijker, maar aan de weersomstandigheden in Afrika zoals eerder vermeld. Zo werden er in heel West-Vlaanderen dit jaar 185 soorten gezien, beduidend minder dan de 203 soorten van 2021 en de 199 soorten van 2020. Vogels die in de twee eerste edities wel gezien werden, maar niet in de laatste editie, waren onder andere Europese kanarie, Fluiter, Goudvink, Kleine, Temmincks en Krombekstrandloper, Middelste bonte specht, Middelste zaagbek, Morinelplevier, Smelleken, Strandplevier en Zwarte stern. Uiteraard zijn er ook soorten die enkel dit jaar gezien werden zoals Glanskop, Graszanger, Grauwe gors, Kleine geelpootruiter, Pijlstaart, Pontische meeuw en Ruigpootbuizerd. Dat maakt het ieder jaar weer spannend!

In tegenstelling tot het aantal geziene soorten, stijgt elk jaar het aantal mensen dat hun waarnemingen uploadt naar waarnemingen.be. In 2020 waren dat er 332, in 2021 een 500-tal en dit jaar niet minder dan een 900-tal waarnemers! Hiervan waren er 208 in regio Mergus, die ook hierin de koploper was. Die mensen waren zelden alleen. In werkelijkheid moet het om enkele duizenden vogelkijkers gaan die die zaterdag op pad waren in de birdathongebieden alleen al!

Een bondig overzicht met links naar alle regiopagina’s vind je hier. VWG Vlaamse Ardennen+ maakte een leuk eigen verslagje.

Volgend jaar doen we dit opnieuw, afspraak op zaterdag 6 mei 2023!

Olivier Dochy (VWG Westland) & Wim Bovens (Natuurwerkgroep De Kerkuil)
Organisatie Olivier Dochy (NP Westland) en Wim Bovens (NWG De Kerkuil)
Link met eindresultaten: klik hier
Image
Westkust

icon154

Mergus

icon159

VWG Overmeerse Vogels

icon136

Westland

icon145

Midden-West-Vlaanderen

icon95

Vlaamse Ardennen +

icon117

De Torenvalk

icon59

Zuid-West-Vlaanderen

icon113

Luscinia

icon124

Image
Image
Image
Image

Wat is de birdathon?

Doel
Doe mee op zaterdag 7 mei 2022 met de "Birdathon". Het doel is om op één dag zo veel mogelijk soorten vogels te vinden in het werkingsgebied van elke  Vogelwerkgroep. Begin mei is ideaal om een lange lijst te kunnen verzamelen. Alle zomergasten zijn terug en er zijn veel doortrekkers te land, ter zee en in de lucht. Alles is mogelijk, eender waar !

Het is geen echte wedstrijd, maar een teamgebeuren per regionale Vogelwerkgroep. Hoeveel soorten kun je zien op één dag in je streek als iedereen eens goed zoekt rond zijn kot?

Bezoek alle biotopen, gekende plekjes en spreek desnoods af onder elkaar wie waar gaat kijken. Ook beginners kunnen meedoen, vanuit het zolderraam of in de tuin, het maakt niet uit! Stuur elk uur al je waarnemingen door naar www.waarnemingen.be zodat iedereen bijblijft.

Op deze pagina vind je vanaf zaterdag in real-time de resultaten per werkgroep!
Image