Heade

Facebook

facebook_page_plugin
Wanneer:
Waar: BC De Blankaart
Prijs: € 3 pp
Inschrijven verplicht: hier
 
Vier bevoorrechte sprekers brengen hun bevindingen die het resultaat zijn van vogelmonitoring in onze regio.

Vogeltrek is altijd een boeiend en bijzonder natuurfenomeen geweest. Al van oudsher trachtte men verklaringen te vinden voor de vaststellingen die men toen enkel kon waarnemen. Ondertussen weten we alsmaar beter en stelt zich de vraag of vogels tegenwoordig hun laatste geheimen prijsgeven.

Het resultaat van vogelmonitoring van enkele typische Westhoeksoorten op basis van (kleur)ringen, tags en dataloggers.

Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurwerkgroep De Kerkuil, Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Agentschap voor Natuur en Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen