Ringmus

Hoe het begon
De  Ringmus is één van de soorten die al sinds jaar en dag tijdens de monitoring van de akkervogels in de wintermaanden mee opgevolgd wordt. In 2022 gaf Olivier Dochy een lezing met resultaten van een inventaristaite van broedende akkervogels en kleine landschapselementen waarn NWG De Kerkuil ook aan meewerkte. Hier werd een voorlopige kaart getoond van de broedpopulatie Ringmussen van de broedvogelatlas. Hieruit bleek dat de Ringmus enorm achteruit is gegaan sinds de vorige broedvogelatlas van 2000-2002. Het idee om een nestkastenactie op te zetten vond hier zijn oorsprong.

Contactformulier

Ringmus in de winter