Het wingtagproject 

Het project is na het broedseizoen 2023 gestopt met het aanbrengen van wingtags bij nestjongen. De terugmeldingen worden uiteraard nog steeds opgevolgd.

Het wingtagproject werd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in het leven geroepen om een wetenschappelijke studie uit te voeren omtrent de verspreiding van Bruine Kiekendieven en levert jaar na jaar meer uiterst belangrijke informatie op. Anny Anselin trekt dit project als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster van het INBO. Bij Bruine Kiekendieven in Zeeland, Vlaanderen en Frankrijk worden vleugelmerken gebruikt afkomstig van Centre d’Etudes Biologiques in Chizé (Frankrijk). Op elke vleugel is de code verschillend. Per vleugel is de code uit te drukken in drie tekens.


Lees eerst de linkervleugel en daarna de rechtervleugel af. Omdat het een Frans systeem is, heeft het de voorkeur de code weer te geven zoals de Fransen dat zouden doen. Een beetje kennis van het Frans is handig.

1. Bepaal eerst de achtergrondkleur van het vleugelmerk en zoek het bijbehorende teken op. Er zijn zeven kleuren weergegeven met de hoofdletters (vet) Blue, Fuchsia, Jaune, Orange, Pistache, Rouge en White. Dit is het derde teken.

 

notatie:

B = Bleu - blauw
F = Fuchsia - fuchsia (purper)
J = Jaune - geel
O = Orange - oranje
P = Pistache - pistache (groen)
R = Rouge - rood
W = Blanc – wit


2. Stel vervolgens het symbool vast en zoek het bijbehorende teken. Er zijn negen opties mogelijk, die genoteerd worden met de hoofdletters of symbolen (vet) X, /, Horizontal, Vertical, 0, Point, Triangle, 8 of Absent. Dit is het eerste teken.X: letter X
/: schuine streep (of slash)
H: horizontale streep, dus dwars op het lichaam
V: verticale streep, dus evenwijdig met het lichaam (zie voorbeeld hierboven)
0: cijfer nul
P: van “pointe”, dus een bol
T: van “triangle” dus een driehoek
8: cijfer 8
A: van “absent” dus code afwezig, zonder code

3. De kleur van het symbool wordt weergegeven in de letters (vet) noir of wit. Andere kleuren worden niet gebruikt. Als het teken ontbreekt, schrijf dan een n, behalve als de achtergrondkleur rood is, noteer in dat geval een w.

Het voorbeeld op het silhouet hierboven kan dus afgelezen worden als VnP PwO. De kleurcode noteren hoeft niet in codetaal, u mag ook gerust een beschrijving doorgeven zoals: links groen met zwarte verticale streep en rechts oranje met een witte bol.
Noteer bij een waarneming zoveel als mogelijk het hiernavolgende:
• de kleurcode (bij voorkeur zoals hierboven beschreven);
• de soort (dezelfde kleurmerken worden gebruikt bij Grauwe Kiekendieven!);
• het geslacht en de leeftijd (dit laatste enkel indien mogelijk, u kan ook "adult" of "jonge vogel" noteren);
• de plaats, bij voorkeur inclusief de coördinaten;
• de datum;
• het gedrag.


Foto’s zijn zeer welkom. Ook als er maar één van de kleurmerken zichtbaar is. Met de foto’s kunnen veranderingen in het kleed worden beoordeeld en kan de code worden gecontroleerd.
Stuur je waarneming per e-mail naar annanselin@gmail.com

Goed om weten:
• Blauwe en oranje wingtags kunnen zowel witte als zwarte symbolen bevatten
• Rode wingtags kunnen enkel witte symbolen bevatten
• Fuchsia (of purper), gele, groene en witte wingtags kunnen enkel zwarte symbolen bevatten.
• Vanaf 2015 werden geen fuchsia (of purper) en blauwe wingtags meer gebruikt om verwarring met respectievelijk oranje en rood, en groen te voorkomen. Er vliegen echter nog wel vogels met deze kleuren rond, dus ze kunnen nog wel degelijk waargenomen worden.


Zie je een Bruine Kiekendief in de Westhoek met wingtags, maar je kan de tags niet aflezen, verwittig dan Natuurwerkgroep De Kerkuil: 0476 46 77 21 of wingtag@natuurwerkgroepdekerkuil.be en geef tijdstip en locatie door, maar ook wat u denkt gezien te hebben. Dan probeert de werkgroep de tags af te lezen. Heb je de wingtags wel kunnen aflezen, mail dan je waarneming naar annanselin@gmail.com én wingtag@natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Image

Contactformulier