Slide 1

Promofilm Natuurwerkgroep De Kerkuil

Meerjarennota

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw is een regionale natuurvereniging, actief in de regio Westhoek en omgeving en richt zich op agrarische natuur via een projectmatige werking.

"Met Natuurwerkgroep De Kerkuil boert de agrarische natuur beter."

"Natuurwerkgroep De Kerkuil wil het verschil maken door het juiste te doen."
De eerste meerjarennota 2017-2021 stond centraal in onze vereniging en was ook het fundament voor de meerjarennota 2022-2026. Tijdens de eerste periode is de meerjarennota voor onze vereniging een écht werkboek geworden. Met zeer veel trots en plezier bouwen we onze vereniging verder uit tot de professionele organisatie die we voor ogen hebben.

klik op de afbeelding hieronder om de meerjarennota 2022-2026 te lezen.
Image
klik op de afbeelding hieronder om het voortgangsrapport 2023-2024 te lezen.
Image

Wilt u ons steunen?

 

Dat kan!

 

Voor slechts € 10 / jaar

 

Het secretariaat van Natuurwerkgroep De Kerkuil is gesloten
vanaf 14 september tot en met 30 september 2024
wegens jaarlijks verlof

icon1071

Broedgevallen Kerkuil opgevolgd

(2023)

icon1163

Koppels Bruine Kiekendief opgevolgd

(2023)

icon380

broedgevallen steenuil opgevolgd

(2023)

icon27050

bewoonde nesten huiszwaluw geteld

(2023)

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw

De vzw Natuurwerkgroep De Kerkuil is een vereniging voor agrarische natuur in de regio IJzer en Polder en is in 1997 ontstaan als een werkgroep van de MINA-raad van de stad Veurne. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid over verschillende gemeenten in de regio IJzer en Polder. De vereniging heeft een projectmatige werking ontwikkeld ten behoeve van de agrarische natuur in de streek. Hierbij staat samenwerking met diverse partners in het buitengebied centraal.

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen

Ondernemingsnummer:
BE0842493302 
Bankrekeningnummer:
BE58 8285 9851 9879
RPR: Ondernemingsrechtbank Gent
Afdeling Veurne
Image