Zenderproject Grauwe en Bruine Kiekendieven

Sinds 2020 is er een samenwerking tussen NWG De Kerkuil en het INBO om adulte Grauwe Kiekendieven te zenderen. Dit levert enorm veel belangrijke data op over migratie en habitatgebruik in kader van het soortenbeschermingsplan Grauwe Kiekendief. De gezenderde vogels kunnen uiteraard ook veel sneller opgevolgd worden met betrekking tot nestbescherming, wat voor de Grauwe Kiekendief al de laatste 2 jaar enorm interessant is aangezien er steeds koppels in gras beginnen broeden.

In het kader van het lopende onderzoek naar Bruine Kiekendieven, werkt NWG De Kerkuil sinds 2022 samen met het INBO aan een zenderproject met als focus om migratiegedrag en -route, dispersie en landschapsgebruik van juveniele Bruine Kiekendieven in kaart te brengen.

Image

Belangrijke informatie

Het is niet omdat er geen zendergegevens ontvangen zijn, dat de vogels in kwestie dood zijn. Ze geven slechts 1 à 2 keer per dag zendergegevens door op een voorafbepaald moment. Hebben ze op dat moment geen bereik (zendmast-GSM) kan er geen data doorgestuurd worden. Dit wordt danwel opgeslagen . Bij een eerstvolgend succesvol contact, komt alle data in 1 keer door. Van sommige vogels zal er heel de periode in het overwinteringsgebied geen data doorgestuurd worden en zullen we moeten wachten tot ze terug naar het broedgebied komen om contact te kunnen maken. Het icoontje voor de naam van de kiekendief geeft de status van deze vogel aan.

Bruine zenderkiekjes

juveniele Bruine Kiek Cas
 • Geboortejaar: 2023
 • Gezenderd: 2023 als juveniel
 • Gewas: Tarwe
 • Locatie geboorte: Zande
 • Datum kaart: 06-11-2023
 • Datum laatste zendergegevens: 04-11-2023
 • Laatst gekende locatie: Mali
Image

Grauwe zenderkiekjes

adulte Grauwe Kiek Jelle
 • Geboortejaar: 2020
 • Geboorteplaats: Westvleteren
 • Geboortegewas: Gras
 • Gezenderd: 2022 als adult
 • Zenderplaats: Veurne

 • Broedplaats 2022: Veurne, 2 juvenielen
 • Partner: Madeleine
 • Broedgewas: Tarwe
 • 2023 geen broedgeval
 • Datum kaart: 06-11-2023
 • Datum laatste zendergegevens: 12-09-2023
 • Laatst gekende locatie: Spanje
Image