Privacy beleid

1. Wat hebben we nodig
Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation.


Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

- Naam (of bedrijfsnaam)
- Adres (straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
- Voornaam
- E-mailadres (optioneel indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van verenigingsnieuws en activiteiten)
- telefoonnummer (optioneel)

2. Waarom hebben we uw gegevens nodig
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

Aanleveren van het 3 maandelijkse tijdschrift
Aanbod van activiteiten
Verenigingsnieuws kenbaar te maken
Dienstverlening ten behoeve van onze projectvogels (zoals plaatsing van nestkasten, tellen van aanwezige vogels/nesten...)

3. Digitale Media
Onze website www.natuurwerkgroepdekerkuil.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Cookies zorgen ervoor dat uw surfcomfort bij het bezoeken van onze website verhoogt. Bvb niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. U kan zelf beslissen of u al dan niet met uw browers de cookies accepteert. Het niet accepteren kan de website minder optimaal laten functioneren.
Bedrijf beschikt over een bedrijfspagina op Facebook en Instagram, … Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.
U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.

4. Wat doen we met uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het secretariaat van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw, Provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen, gevestigd in Belgie. Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in Google Drive welke GDPR-Compiant is.
Geen derde partij leveranciers hebben toegang tot uw gegevens, tenzij dat specifiek vereist is bij wet of noodzakelijk is voor het subsidiedossier van de Vlaamse Overheid.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor 3 jaar volgens ons beleid voor het Bewaren van Gegevens. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd. Alle persoonsgegevens door ons bewaard voor dienstverlening ten behoeve van onze projectvogels zullen door ons worden bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer wil deelnemen aan deze dienstverlening. 

6. Minimale gegevensverwerking
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor onze werking.

7. Automatische verwerking & profiling
Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die een profiel schetsen van de betrokkene.

8. Wat zijn uw rechten?
Uw rechten als betrokkene zijn;

Recht op inzage
Recht op wijziging van gegevens
Recht op gegevenswissing
Recht op dataoverdracht
Recht van bezwaar
Recht op beperking van de verwerking
In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de privacy via privacy@natuurwerkgroepdekerkuil.be of schriftelijk naar:

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
BC De Blankaart
Iepersteenweg 56
8600 Woumen

Onze verantwoordelijke zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen.


Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be  en dient u een klacht in bij hen.

Cantactformulier