Vanaf nu ook fiscaal aftrekbare giften voor Natuurwerkgroep De Kerkuil

Recentelijk werd Natuurwerkgroep De Kerkuil erkend door FOD Financiën om fiscaal aftrekbare giften uit te reiken aan particulieren die minimaal een bedrag van 40 EUR doneren aan onze vereniging. Hogere bedragen zijn natuurlijk uitermate welkom.

Let wel op!

Het bedrag van de gift staat los van je lidgeld en maak je over via een afzonderlijke overschrijving op IBAN BE58 8285 9851 9879 van NWG De Kerkuil met vermelding ‘Gift’ gevolgd door je naam en voornaam en uw rijksregisternummer (nieuw sinds 2024!). In geval van een gift via een gezamelijke overschrijving moet u slechts één persoon vermelden in uw mededeling aan de vereniging. De belastingsvermindering zal echter ook van toepassing zijn op uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner indien de rekening op jullie gezamenlijk naam staat.

Het is u ongetwijfeld bekend dat deze giften u een belastingsvoordeel opleveren van 45 %. Dit wil concreet zeggen dat voor een bedrag van 50 EUR je uiteindelijk maar 27,50 EUR uit eigen zak betaalt, 22,50 EUR krijgt u terug van Vadertje Staat in uw belastingsbrief.

U ontvangt een fiscaal attest begin 2024 voor de giften betaald in 2023. De gegevens worden doorgestuurd door onze vereniging aan FOD Financiën zodat de bedragen worden voorgesteld in uw online aangifte/voorstel van vereenvoudigde aangifte. Alvast een dikke merci !
Image
Image